loader-logo

Algemene (les)voorwaarden

  

 • Het volgen van een tennistraining is alleen mogelijk voor leden van de vereniging waar de training wordt verzorgd. Proeflessen en ‘maak kennis met tennis’ zijn hiervan een uitzondering op de regel.

 • Inschrijving voor tennisles houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in. Lidmaatschap van de vereniging dient men zelf bij de vereniging te regelen.

 • De uiteindelijke groepsgrootte kan afwijken van hetgeen als voorkeur is opgegeven. De kosten en/of tijden van de training worden daarop aangepast.

 • Bij ziekte of afwezigheid dient men zich tijdig af te melden.

 • Ziekte of afwezigheid van een deelnemer heeft geen invloed op het door de deelnemer verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige deelnemer te vervallen.

 • Bij ziekte of afwezigheid van de trainer zal de training op een, in overleg te bepalen, tijdstip worden ingehaald. Hiervoor zijn ook speciale inhaalweken.

 • Eline Edel Tennis is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen.

 • Eline Edel Tennis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onvolledigheid in de algemene (les)voorwaarden of opgaveformulieren.

 • Eline Edel tennis houdt zich het recht zonder mededeling vooraf de voorwaarden te wijzigen.

 • In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist Eline Edel Tennis.

 • Door in te schrijven voor tennisles of een andere activiteit van Eline Edel Tennis verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring van Eline Edel Tennis zoals deze op de website www.eetennis.nl gepubliceerd staan.